Apeldoorn: 06-46005756 | Zutphen: 06-10795701 | Zutphen: 06-51611937 | info@wijzijnida.nl

diensten

ons aanbod

U heeft een midden- of kleinbedrijf (mkb) en wil gebruik maken van SLIM, de subsidieregeling van het ministerie van SWZ. Bij ons bent u aan het juiste adres.

SLIM subsidieregeling

Onze aanpak

Wij werken praktisch en met korte lijnen. Iedereen in het bedrijf, van management tot en met de medewerker, is betrokken. We starten elk traject met een quick scan:

  • wat wil het bedrijf bereiken (de “What”);
  • welke problemen dienen te worden opgelost, c.q. welke groei dient te worden doorgemaakt;
  • wat is de motivatie voor deze stap (de “Why”)
  • inzicht in het (groei)potentieel van de medewerkers en de scholingsbehoefte.

Deze quickscan geeft een rode lijn aan voor de ontwikkelbehoefte in de komende drie jaar, gekoppeld aan de doelstelling van uw bedrijf.

Bij onze diensten ziet u de aanpak (de “How”).

 

Einddoel

Einddoel van onze aanpak is het realiseren van de “juiste club” medewerkers. Uitgangspunt is hierbij vrijwillige mobiliteit. Verplichte mobiliteit op basis van onvoldoende functioneren, reorganisatie, financiële nood van het bedrijf vallen pertinent niet onder de subsidieregeling. Uiteraard kunnen wij dit wel voor u uitvoeren. 

Werkwijze

Wij werken met een vaste methode voor de subsidieaanvraag. De uitvoering van de regeling is maatwerk voor uw bedrijf.

Subsidieaanvraag

♦ Check of u aan alle criteria voldoet;
♦ Vaststellen van uw vraag en deze omzetten naar doel en resultaat.
♦ Indienen subsidieaanvraag (doet u zelf).

quickscan

De scan zetten wij in het kader van duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling. De scan brengt structuur aan in ambities, verwachtingen, zelfkennis, concrete plannen en vage ideeën van medewerkers en past goed aan het begin van ieder traject.

Loopbaanadvies

Wij begeleiden medewerkers bij verschillende vraagstukken op het gebied van mobiliteit, vitaliteit en het maken van keuzes. Onze kernwoorden hierbij zijn een persoonlijke en individuele benadering, een actieve en betrokken houding en maatwerk.

Ontwikkelplan

Naar aanleiding van de quickscan of de uitgebreide TMA kunnen wij de organisatie adviseren op het gebied van de mobiliteitsvraagstukken en de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers of een specifiek team. Kortom, welke acties zijn nodig om de organisatie toekomstproof te maken!

Training

Wij verzorgen trainingen voor zowel leidinggevenden als medewerkers. Voor alle trainingen geldt dat wij de inhoud afstemmen op de vraagstelling (maatwerk). 

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Door het inzetten van de TMA methode geven wij u en uw medewerker snel inzicht in talenten, drijfveren en het competentiepotentieel. Door het maken van (werk)keuzes die dicht bij de aard van de medewerker liggen kan een duurzame inzetbaarheid worden bereikt.

Contact

1 + 2 =

Wij werken vanuit vestigingen in Apeldoorn en Zutphen. 
info@wijzijnida.nl