Apeldoorn: 06-46005756 | Zutphen: 06-10795701 | Zutphen: 06-51611937 | info@wijzijnida.nl

SLIM

Subsidie Leren en ontwikkelen in het MKB

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt m.i.v. 2020 jaarlijks €48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt €1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Wat is de SLIM regeling?


Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen In het Mkb (SLIM) wil de overheid het leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf (en andere sectoren) stimuleren.

Door de vergrijzing en de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moet iedereen langer werken. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dat maakt het opleiden en ontwikkelen van medewerkers steeds belangrijker. Zo blijven mensen langer en beter inzetbaar op de arbeidsmarkt en houdt uw onderneming toegang tot actuele kennis. Door het inzetten van de SLIM-stimuleringsregeling wil de regering dat medewerkers meer regie op hun loopbaan nemen. Dat ze het werk doen wat ze leuk vinden en dat goed bij ze past.

Foldervoorbeeld

Klik op bovenstaande afbeelding om de menukaart in .pdf te downloaden. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande website van het ministerie van SZW:
www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim

Voor wie geldt de regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers:

 

  • Individuele mkb-ondernemingen

  • Samenwerkingsverbanden in het mkb

    Bijvoorbeeld O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen.

  • Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie

Deze drie partijen kunnen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen.

Denk hierbij aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in een onderneming. Of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming.

De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool, het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming of het opschalen/uitbreiden van andere succesvolle projecten.

Daarnaast kan een mkb-werkgever een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. De derde leerweg is een geschikte leerweg om maatwerktrajecten te realiseren voor volwassenen met werkervaring, werkzoekenden, of werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Wat betekent SLIM voor u?

In het midden- en kleinbedrijf (MKB) is het minder gebruikelijk dat medewerkers zich blijven ontwikkelen met een studie. U heeft daar vaak minder tijd en geld voor in huis, dan grotere bedrijven. Met de SLIM regeling wil het kabinet dit probleem oplossen. 

MKB bedrijven kunnen nu ook subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten en/of om de kennis van uw werknemers up to date te houden. Hiervoor wordt 48 miljoen euro subsidie per jaar voor uitgetrokken.

Ieder midden- en kleinbedrijf (MKB) kan dadelijk een subsidieaanvraag indienen. U bent een MKB bedrijf wanneer u niet meer dan 250 personen in dienst hebt en uw jaaromzet minder dan 50 miljoen euro bedraagt (of jaarlijks balanstotaal minder bedraagt dan 43 miljoen euro).

Details

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Individueel MKB

Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal €24.999.

Eigen bijdrage:
de subsidie
bedraagt voor het klein mkb 80%
en middelgroot mkb 60%
van de subsidiale kosten.

Looptijd:
maximaal 12 maanden
en moet binnen drie maanden
na toekenning starten.

Samenwerkingsverband

De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt €500.000. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan €200.000.

Eigen bijdrage:
de subsidie
bedraagt 60% van
de subsidiabele kosten.

Looptijd:
maximaal 24 maanden
en moet binnen drie maanden
na toekenning starten.

Grootbedrijf

Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal €20.000.
Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal €200.000.

Eigen bijdrage:
de subsidie
bedraagt 60% van
de subsidiabele kosten.

Looptijd:
maximaal 24 maanden
en moet binnen drie maanden
na toekenning starten.

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten bedraagt 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is
(op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Waarvoor kunt u SLIM inzetten?

De SLIM-regeling is in te zetten voor alle  initiatieven die een leven lang leren en ontwikkelen bevorderen.

Hierbij kunt u denken aan:

  • het opzetten van een opleidings- of ontwikkelplan;
  • loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
  • leerwegtrajecten;
  • het opzetten van een methode die werknemers stimuleert om hun kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen of hun professionele beroepshouding.

quote

“Weten is niet genoeg:
we moeten het toepassen….”
“Willen is niet genoeg:
we moeten het doen!

Goethe

Hoe werkt de regeling?

U kunt subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier tijdens vastgelegde periodes. Per doelgroep gelden de onderstaande tijdvakken (regeling jaar 2020).
Per tijdvak is één subsidieaanvraag per initiatief mogelijk. Toewijzing wordt bepaald door middel van loting na afloop van het tijdvak. Omdat SLIM een langlopende regeling is kunt u ieder jaar opnieuw subsidie aanvragen.

Individueel MKB

Tijdvak 1:

van 2-3-2021 tot 31-3-2021 

Tijdvak 2:

van 1-9-2021 tot 30-9-2021

Verplichte start traject uiterlijk:

01-01-2022

Samenwerkingsverband

Tijdvak 

van 1-4-2021 tot 30-6-2021 

Grootbedrijf

Tijdvak 

van 1-4-2021 tot 30-6-2021 

SLIM-subsidie aanvragen?

Registreer uw organisatie als aanvrager. Dit kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Ga hiervoor naar het e-portaal van Uitvoering van Beleid en maak een account aan. Registreer uw organisatie vervolgens onder de tab “Mijn regelingen”.

Naast het e-formulier vind u op het e-portaal de mogelijkheid om de verplichte bijlagen bij te voegen. Te weten:

 

Natuurlijk ondersteunen wij van IDA u met dit gehele aanvraagproces!

Contact

15 + 11 =

Wij werken vanuit vestigingen in Apeldoorn en Zutphen. 
info@wijzijnida.nl